top of page

Kunst kleurt

Een documentaire geproduceerd door w-Art in 2010. Er werkten immigranten aan mee, waaronder de grote choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Deze kunstenaars vertellen hoe hun afkomst meer werd genoemd dan hun kunst zelf. Hun artistieke talent werd door anderen verwaarloosd en de nadruk werd altijd gelegd waar dat niet hoorde.

Aan de hand van interviews met en kunstuitingen van deze vooraanstaande Vlaamse kunstenaars van vreemde origine hebben we een schets opgemaak van het kleur´rijke´ kunstlandschap de dag van vandaag.

Weliswaar kan deze schets op velerlei manieren worden ingekleurd en uitgroeien tot een prent die de Vlaamse cultuurconsument- en producent de ogen opent en de blik verruimt, en/of een voorbeeld neerzet voor (allochtone) jongeren...

Maar in de eerste plaats willen we doen wat een documentaire hoort te doen, m.n. documenteren van dit bijzondere gegeven, ´kleur in de kunst´ op dit eigenste moment. De kunst, de kunstenaars, de makers en de kijkers hebben het verder ingekleurd.​

Allochtone kunstenaars worden al te vaak aangesproken op hun origine. Terwijl kunst net tracht grenzen te overschrijden, worden er op die manier almaar grenzen en obstakels opgetrokken. Zij willen echter in de eerste plaats worden aangesproken op hun kunstenaarschap. Natuurlijk maakt hun origine daar deel van uit, maar er is zoveel meer!

 

Deze documentaire wil de kunstenaars hierover aan het woord laten in hun kunst. Kunst spreekt namelijk voor zich, beweegt mensen, brengt hen samen en brengt zo vanzelf wisselwerking en dialoog op gang.

De documentaire wil in de eerste plaats een momentopname, een dwarsdoorsnede zijn van het kunstlandschap vandaag de dag, waar opvallend meer kleur op de voorgrond treedt. We vragen ons af waarom dit zo is (en waarom nu), hoe deze kunstenaars dit beleven en hoe beleidsmakers en programmatoren dit zien, met onder andere Erwin Jans, Mesut Arslan, Alain Platel en Pascal Nicolas.

Verleenden hun medewerking aan het project en leverden ook creatief bijdragen aan het uiteindelijke resultaat: Chokri ben Chikha (theatermaker), Sidi Larbi Cherkaoui (choreograaf), Mustafa Kör (auteur van onder andere De Lammeren), Charif Benhelima (fotograaf) en Saddie Choua (film).

d7411bb8-e890-4e75-b429-3c662325b0c7_thu.jpg

Documentatie

De mensen achter de documentaire:

Productie: Zohra Boucharafat in opdracht van Nakhla

Regie: Rudy Cleemput

Camera: Jan Bosteels

Muziek: Thomas Noel

Montage: Jos Deconinck & Jeffrey

kk.jpg
bottom of page